Logo
THPT HOÀNG DIỆU

Giới thiệu về trường THPT Hoàng Diệu

Time 04.05.2023 09:44 | View 2.343
Trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu được thành lập theo Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhằm nâng tỷ lệ học sinh được học tập trong trường công lập, đáp ứng nguyện vọng của chính quyền và nhân dân trên địa bàn thành phố Long Khánh.

Chi bộ

Time 15.09.2022 09:01 | View 1.350

Ban Giám hiệu

Time 26.08.2022 02:20 | View 2.076

Công đoàn

Time 26.08.2022 02:20 | View 1.365

Đoàn thanh niên

Time 26.08.2022 02:20 | View 1.334

Các Tổ - Nhóm

Time 26.08.2022 02:21 | View 1.644

Các Ban - Hội

Time 26.08.2022 02:21 | View 1.119
1