Logo
THPT HOÀNG DIỆU

Chương trình hướng nghiệp tháng 10-2022: "Cùng bạn chọn nghề cho tương lai"

Time 18.10.2022 10:50 | View 955
Sáng ngày 18/10/2022, Tạp chí giáo dục TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Sở GDĐT Đồng Nai cùng đại diện một số trường đại học đã có buổi giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 tại trường THPT Hoàng Diệu với chủ đề: "Cùng bạn chọn nghề cho tương lai".
1